Food and Microbes (Mad og Mikrober) – Trine Rytter Andersen & Christine Fentz
Workshop
31.08.2024
Workshop: Food and Microbes (Mad og Mikrober)
A workshop in regenerative garden philosophy, where hands are kept busy while we talk about the importance of HOW we grow, prepare, and eat our greens.

Klik her for info på dansk

 • FOOD AND MICROBES is aworkshop for you who want to know more about why it matters, how we cultivate, prepare, and eat our vegetables.

 

 • Why are the products of the food industry not actually the healthy food they claim to be – and why do we get sick from it?

 

 • On this one-day course, you will have the opportunity to experience, taste, and discuss the qualities of living food and participate in collective reflections on how we together create the foundation for the change in agriculture and food production that science and regenerative farmers have long described and demanded.

 

 • WHAT ARE WE UP TO?

 

 • We meet in the food garden at Earthwise where we look at and talk to and about the plants growing there. We will do some small exercises to sharpen our ability to see, taste, and sense the natural food items available to us.

 

 • We talk a bit about “picky eating” and resistance to new food items and habits.

 

 • Together, we gather and harvest the ingredients for the communal lunch, which we make and eat outdoors, weather permitting.

 

 • After lunch, fresh herb tea and raw snacks are served, and we continue to talk about soil, body, and health illuminated through perspectives from functional medicine and various holistic and spiritual philosophies and practices.

 

 • The day concludes with a session in the beautiful and calming flower tattoo art accompanied by writing and reading of participants’ own little poems about their sensual relationship with some of the plants we have visited, eaten, or talked about during the day.

 

 • EARTHWISE RESIDENCY

 

 • Here at Earthwise, we are interested in everything that happens from soil to table: cultivation of vegetables under natural conditions that are gentle on the earth and contribute to optimizing the soil’s ability to create and convert nutrients as the basis for high plant vitality and biodiversity. The connection between the well-being of the outer world and the well-being of the inner world of humans is proportional to the degree of fermentation that occurs in the soil where we cultivate our crops and in our microbiome.
Et kursus i regenerativ havefilosofi, hvor hænderne holdes travlt beskæftiget, mens vi taler om vigtigheden af HVORDAN vi dyrker, forbereder og spiser vores grøntsager.
 • MAD OG MIKROBER er for dig, som gerne vil vide lidt mere om hvorfor det betyder noget, hvordan vi dyrker, tilbereder og spiser vores grøntsager.

 

 • Hvorfor er fødevareindustriens produkter i virkeligheden ikke den sunde mad, de udgiver sig for at være – og hvorfor bliver vi syge af den?

 

 • På dette endagskursus får du mulighed for at opleve, smage på og tale om den levende mads kvaliteter og deltage i fælles overvejelser om, hvordan vi sammen skaber grundlaget for den forandring i landbrug og fødevareproduktion, som videnskaben og de regenerative jordbrugere længe har beskrevet og efterspurgt.

 

 • HVAD SKAL DER SKE?

 

 • Vi mødes i madhaveren på Earthwise hvor vi kigger på og taler med og om planterne som gror der.

 

 • Vi vil lave nogle små øvelser, som kan skærpe vores evne til at se, smage og sanse de naturlige fødeemner, som vi har til vores rådighed.

 

 • Vi taler lidt om ”kræsenhed” og modstand overfor nye fødeemner og madvaner.

 

 • Sammen sanker og høster vi ingredienserne til den fælles frokost, som vi laver og spiser under åben himmel, såfremt vejret tillader det.

 

 • Efter frokosten serveres the af friske urter og raw-snacks og vi fortsætter med at tale om jord, krop og sundhed belyst via perspektiver fra funktionel medicin og forskellige holistiske og spirituelle filosofier og praksisformer.

 

 • Dagen afrundes med en seance i den smukke og beroligende blomstertatoveringskunst ledsaget af skrivning og oplæsning af deltagernes egne små digte om deres sanselige forhold til nogle af de planter vi har besøgt, spist eller talt om undervejs med dagen.

 

 • EARTHWISE RESIDENCY

 

 • Her på Earthwise interesserer vi os for alt det der foregår fra jord til bord: dyrkning af grøntsager under naturlige forhold som er skånsomme overfor jorden og som bidrager til at optimere muldens evne til at skabe og omsætte næringsstoffer som grundlag for en høj plantetrivsel og biodiversitet. Sammenhængen mellem den ydre verdens trivsel og menneskets indre verdens trivsel er proportional med graden af fermentering som finder sted i mulden, hvor vi dyrker vores afgrøder og i vores mikrobiom.