The Nature of Farming (Landbrugets Natur) with director Isabella Denaro
Film Screening, Q&A
28.06.2024
Film Screening: The Nature of Farming and Q&A session with director Isabella Denaro (In Danish)
Can we cultivate our food in harmony with nature? Can we actually restore nature through agriculture?

 

 • Earthwise are opening their doors for a special evening in company of the Danish film director Isabelle Denaro and her newest film The Nature of Farming.

 

 • On the 28th of June, Earthwise Residency is offering 30 tickets for the curious-minded when it comes to the regenerative life philosophy and its potential in the Danish agricultural world.

 

 • Before the screening, Earthwise will serve a rustic and filling salad with home-grown vegetables, freshly-made sourdough bread and homemade pesto. A glass of natural French wine will be served with the dinner. After the screening, there will be coffee, tea and cake for dessert.

 

 • Program
 • Arrival between 6:00-6:30 PM
  6:30 Welcome and presentation of the director Isabelle Denaro
  7:00-7:45 PM Dinner in the communal spirit!
  8-9:50 PM Screening of the film (110 minutes)
  10-10:30 PM Discussion + coffee and cake

 

 • About The Nature of Farming:
 • The Nature of Farming is a poetic collage of stories of regenerative farms and farmers in Denmark and their nature-friendly approach to farming, restoring biodiversity above and below ground, drawing CO2 out of the atmosphere, building soil fertility, and balancing our water and carbon cycles. Selected researchers and experts supplement with relevant information and reflections. Thus, the film is full of visions and useful scientific information, but it is also beautiful and healing in its own way and can be watched by everyone. What does life-affirming farming look, sound and feel like? Director Isabelle Denaro hopes to create a longing that, at best, will inspire people to push towards a new farming paradigm.

 

 • About Director Isabelle Denaro:
 • Isabelle Denaro is a Danish film director with a special interest in human nature, the planet and the relationships within the more than human community. Everything she creates aims to expand our consciousness and push towards new existential paradigms. She likes to delve into what others suppress, and is a whistleblower at heart. Currently, she is drawn to utopian narratives as a response to the dystopian reality we live in, where nature is slowly dying while we as humans watch paralyzed or just carry on. “If we all lived in service to the planet, humanity and all living things, we would regenerate ourselves and Mother Earth”, she says. As a filmmaker, she has both a poetic and a documentary side. A critic once wrote that there was a special elegance and rare attention to detail in her creations. The common denominator is undoubtedly beauty, because “it is the door to love, and love is the door to everything”.

 

 • We hope to see you in the countryside!
Filmvisning: Landbrugets Natur med Q&A med instruktør Isabella Denaro
Kan vi dyrke vores mad i pagt med naturen? Kan vi i virkeligheden genopbygge naturen med landbruget?
 • Det er overvejelser som disse, der vil komme til udtryk, når Earthwise åbner døren for en eksklusiv aften i selskab med filmskaber Isabelle Denaro og hendes nyeste film værk LANDBRUGETS NATUR.

 

 • 28. juni udbyder vi godt 30 billetter til jer, der er nysgerrige på den regenerative livsfilosofi og dens store potentiale i en snarlig omstilling af det danske landbrug. Inden filmvisningen vil Earthwise byde på en rustik og mættende salat af egne grøntsager, friskbagt surdejsbrød m hjemmelavet pesto ledsaget af et glas fransk naturvin, hvor der derefter vil være kaffe, the og kage til dessert.

 

 • Program:
 • Ankomst mellem kl. 18. og 18.30
 • 18.30 velkomst og præsentation af aftenens gæst filmskaberen Isabelle Denaro
 • 19 – 19.45: fællesspisning ved langborde
 • 20 – 21.50:  filmvisning (110 minutter)
 • 22 – 22.30:  samtale + kaffe og kage.

 

 • Om filmen Landbrugets Natur:
 • I Landbrugets Natur møder vi en række danske jordbrugere og deres bud på et naturvenligt, regenerativt landbrug, der genetablerer biodiversiteten over og under jorden, trækker CO2 ud af atmosfæren, opbygger jordens frugtbarhed og balancerer vores vand- og kulstofcyklusser. Udvalgte forskere og eksperter supplerer med relevant information og refleksioner. Filmen er således fyldt med visioner og nyttig naturvidenskabelig information, men den er også smuk og helende på sin helt egen måde og kan ses af alle. Den får os til at mærke, hvordan et livsbekræftende landbrug føles. Dermed håber instruktøren på at skabe en længsel, som i bedste fald vil være med til at inspirere os til at skubbe mod et nyt paradigme.

 

 • Om filminstruktøren Isabelle Denaro:
 • Isabelle Denaro er en dansk filminstruktør med en særlig interesse i menneskets såvel som planetens natur samt relationerne i det mere end menneskelige fællesskab. Alt, hvad hun skaber, har som formål at udvide vores bevidsthed og skubbe mod nye eksistentielle paradigmer. Hun går gerne i dybden med det, andre går uden om, og hun er whistleblower i ånden. For tiden er hun tiltrukket af utopiske fortællinger som svar på den dystopiske virkelighed, vi lever i, hvor naturen langsomt dør, mens vi som mennesker fortrænger det eller paralyserede ser på. “Hvis vi alle levede i service til planeten, menneskeheden og alt levende, ville vi regenerere os selv og Moder Jord”, siger hun. Som filmskaber har hun både en poetisk og en dokumentarisk åre. En kritiker skrev engang, at der var en særlig elegance og sjælden sans for detalje i hendes kreationer. Fællesnævneren er uden tvivl æstetikken, for “den er døren til kærlighed, og kærlighed er døren til alt”.

 

 • Vi håber på at se jer til en skøn aften i landbrugets tegn!